Menproef paarden

Het paard dient te worden aangespannen in de ring. NB. van te voren hoofdstel aandoen.

De aangespannen menproef dient volgens de laatste uitgave van het dressuur -en menproeven boekje van het KNHS te worden gereden. De menproef dient voor zowel merries als hengsten op niveau L te worden verreden.

Daarnaast dient een galop proef te worden afgelegd t.b.v. het beoordelen van de kwaliteit van de galop; Binnenkomen en opstellen voor de jury. Vervolgende dient in 2 ronden de galop getoond te worden, waarvan minimaal 1 ronde in galop op de linkerhand en 1 ronde in galop op de rechterhand.

Er mag gereden worden met zowel een men- als een concourswagen. Wel dient de proef te worden afgelegd met een achterbroek en zonder enige hulpmiddelen.

Er wordt verwacht dat men tijdens de proef gepast gekleed rijdt en dat het paard getoiletteerd is.

Beoordeling menproef paarden:

– Beoordeling Stap;
– Beoordeling Draf;
– Beoordeling Galop;
– Beoordeling Stelling, Buiging en Wendbaarheid;
– Beoordeling Impuls;
– Beoordeling Ontspanning en gehoorzaamheid;
– Beoordeling Het kunnen schakelen in de menproef;
– Beoordeling Ontspanning en aanleuning in de menproef;
– Beoorderling Karakter minimaal 8;
– Totale indruk als gebruikspaard.

Bij elk onderdeel zijn 10 punten te behalen.
Aldus zijn in het totaal 100 punten te behalen.
Bij het behalen van minimaal 75 punten, minimaal een 8 voor karakter, is het paard voor zijn verrichting geslaagd.