Zadelproef springen

De zadelproef springen dient voor zowel merries als hengsten als volgt te worden verreden:

Binnenkomen en opstellen voor de jury.

Vervolgens dient er op aanwijzing van de jury de stap, draf en galop te worden getoond. Dit zowel links als rechtsom.

Vervolgens worden 2 hindernissen, namelijk een stijlsprong en een oxer, een aantal keer gesprongen. De hoogte van de hindernissen zullen variëren van 80 cm tot 100 cm. De jury beslist ter plekke, wanneer er verhoogd en / of verbreed moet worden en welke hindernissen nogmaals gesprongen moeten worden.

Men dient tijdens de proef passend gekleed te zijn en het paard na behoren getoiletteerd te hebben.

Beoordeling zadelproef springen:

– Beoordeling Stap;
– Beoordeling Draf;
– Beoordeling Galop;
– Beoordeling Impuls;
– Beoordeling Ontspanning en Gehoorzaamheid;
– Beoordeling Springtechniek;
– Beoordeling Vermogen;
– Beoordeling Ontspanning en aanleuning in de zadelproef;
– Beoordeling karakter minimaal een 8;
– Totale indruk.

Bij elk onderdeel zijn 10 punten te behalen.
Aldus zijn in het totaal 100 punten te behalen.
Bij het behalen van minimaal 75 punten met minimaal een 8 voor karakter, is het paard voor zijn verrichting geslaagd.